Title: Vyšetřování sériových vražd
Other Titles: Investigation of serial murders
Authors: Lukešová, Romana
Advisor: Vavera František, Doc. JUDr. Ph.D., LL.M.
Referee: Škvain Petr, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28377
Keywords: sériová vražda;pachatel;oběť;motiv;dokazování;vyhledávání stop;profilování
Keywords in different language: serial murder;offender;victim;motive;prove;searching for trails;profiling
Abstract: Práce je zaměřena na vyšetřování sériových vražd. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část pojednává obecně o vraždě a vrahovi a následně je rozebrán pachatel, se kterým souvisí také motiv a způsob páchání sériových vražd a oběť trestného činu. Druhá část se zabývá vyšetřováním sériových vražd, tedy hlavně prací vyšetřovatelů a poslední část se zabývá podrobným rozborem případu z praxe. Celá práce je koncipována tak, aby na sebe jednotlivé části logicky navazovaly a ve výsledku tvořily jednotný celek.
Abstract in different language: Thesis specializes in investigation of serial murders. Thesis is separated to three main parts. The first part is generally about murder and murderer, after that is analysed offender, which is connected with motive and way of committing serial murders and victim of criminal act. The second part is about investigation of serial murders, mostly about the work of investigators and the last part is about one case of serial murderer and his detailed analysis. The whole thesis is written, so that all parts were logical connected and in result they composed unitary entirety.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Romana Lukesova.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Lukesova.pdfPrůběh obhajoby práce71,96 kBAdobe PDFView/Open
op.p. Lukesova.pdfPosudek oponenta práce138,32 kBAdobe PDFView/Open
posudek Lukesova ved.p..pdfPosudek vedoucího práce143,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28377

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.