Title: Platforma aplikací XNA a vzorové řešení
Other Titles: Application Platfom XNA and Samples
Authors: Vacata, Jan
Advisor: Weissar, Petr
Referee: Křibský, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2838
Keywords: XNA;DirectX;GameStudio;grafika;hra;hardware;C#;3D;GDI
Keywords in different language: XNA;DirectX;GameStudio;graphics;game;hardware;C#;3D;GDI
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá technologiemi DirectX a XNA od firmy Microsoft. Práce popisuje postupný vývoj těchto technologií a jejich porovnání.Také porovnává technologii XNA s nativními zobrazovacími prostředky operačního systému Windows a porovnává systémové požadavky jednotlivých technologií. Ověřuje nasazení na alternativních platformách. V příloze je uveden ukázkový kód ve třech různých verzích.
Abstract in different language: This bachelor thesis is interested in technologies DirectX and XNA from Microsoft. The theme is about progress of these technologies and their comparsion. It also compares XNA with nativa application of OS Windows. Compares hardware requirements of each technology. It checks running of these applications on other platforms. Annex contains sample code for three versions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce674,85 kBAdobe PDFView/Open
050914_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce385,13 kBAdobe PDFView/Open
050914_oponent.pdfPosudek oponenta práce299,81 kBAdobe PDFView/Open
050914_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce115,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2838

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.