Název: Platforma aplikací XNA a vzorové řešení
Další názvy: Application Platfom XNA and Samples
Autoři: Vacata, Jan
Vedoucí práce/školitel: Weissar, Petr
Oponent: Křibský, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2838
Klíčová slova: XNA;DirectX;GameStudio;grafika;hra;hardware;C#;3D;GDI
Klíčová slova v dalším jazyce: XNA;DirectX;GameStudio;graphics;game;hardware;C#;3D;GDI
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá technologiemi DirectX a XNA od firmy Microsoft. Práce popisuje postupný vývoj těchto technologií a jejich porovnání.Také porovnává technologii XNA s nativními zobrazovacími prostředky operačního systému Windows a porovnává systémové požadavky jednotlivých technologií. Ověřuje nasazení na alternativních platformách. V příloze je uveden ukázkový kód ve třech různých verzích.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is interested in technologies DirectX and XNA from Microsoft. The theme is about progress of these technologies and their comparsion. It also compares XNA with nativa application of OS Windows. Compares hardware requirements of each technology. It checks running of these applications on other platforms. Annex contains sample code for three versions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce674,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
050914_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce385,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
050914_oponent.pdfPosudek oponenta práce299,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
050914_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce115,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2838

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.