Title: Výukový materiál pro předmět Periferní zařízení
Other Titles: Teaching material for the subject Peripherals
Authors: Kozák, Peter
Advisor: Michalík Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28403
Keywords: moodle;proauthor;e-kurz;rozhraní;disková úložiště;chlazení počítače;tiskárny a skenery;zvuková zařízení;zobrazovače;optická média;pevné disky;externí paměti;polohovací zařízení
Keywords in different language: moodle proauthor;e-course;interfaces;disk storage;cooling;computers;printers and scanners;audio devices;displays;optical media;hard drives;external memory;pointing device
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na aktualizaci výukového materiálu (e-kurzu) pro předmět Periferní zařízení. Je zde také popsáno, z jakého důvodu byl kurz aktualizován a jaké prostředky k tomu byly využity. Kurz byl převeden z původního e-learningovéhoi prostředí ProAuthor. Pro ukázku byla vytvořena část kurzu v původním e-learningovém systému. Práce také obsahuje popis nově vytvořených komponent, uvádí se v ní rozšíření kurzu a souhrny jednotlivých kapitol, ve kterých došlo ke změnám.
Abstract in different language: The thesis is based on the updating teaching material (e-course) for the subject Peripherals. The course was transferred from the original e-learning environment ProAuthor into Moodle. There is also described why the course was updated and what it means to be utilized. For demonstration was made part of the course in the original e-learning system. The work also includes a description of the newly created component states in the expansion rate and summaries of individual chapters, in which changes have occurred.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KozakP_Diplomova_Prace.pdfPlný text práce3,11 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Kozak.pdfPosudek vedoucího práce173,19 kBAdobe PDFView/Open
Kozak posudek407.pdfPosudek oponenta práce2,97 MBAdobe PDFView/Open
Kozak protokol410.pdfPrůběh obhajoby práce438,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28403

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.