Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVanková Klára, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorJudytka, Vlastimil
dc.contributor.refereeHirt Tomáš, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-1
dc.date.accessioned2018-01-15T15:08:37Z-
dc.date.available2015-6-5
dc.date.available2018-01-15T15:08:37Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2016-4-21
dc.identifier65821
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28432
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vývojem amerického mediálního zobrazení mexické migrace do USA v dobách různého politického přístupu vůči imigraci. USA se musí potýkat s přívalem migrantů z Mexika, které USA užívá jako levnou pracovní sílu. Postoj USA vůči mexickým migrantům se proměňuje v čase podle různého politického přístupu USA vůči imigraci, jako příklad můžeme uvést období negativního postoje vůči migraci obecně po 11. září 2001 nebo současnou snahu Baracka Obamy o imigrační reformu a úbytek imigrantů, tím i úbytek levné pracovní síly. Tento postoj se promítá i do amerických médií, které mají v současnosti velký (až globální) vliv na utváření názorů občanů na danou problematiku. Média vytvářejí sociální realitu, říkají nám, co a kdy si máme o určitém tématu myslet.cs
dc.format109 s. (169 042 znaků), 13 s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=65821-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmexická migracecs
dc.subjectmédiacs
dc.subjectamerická médiacs
dc.subjectobsahová analýzacs
dc.subjectnew york timescs
dc.titleObraz mexické migrace do USA v amerických médiíchcs
dc.title.alternativeImage of mexican migration to the USA in the american mediaen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programAntropologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe master thesis deals with the development of American media representation of Mexican migration the the United States in times of different political approach to immigration. U.S. must cope with an influx of immigrants from Mexico, which the US uses as cheap labor. US attitude towards Mexican immigrants is changing over time in various US political approach to immigration. One example is the period of negative attitudes towards migration in general, after September 11, 2001 or the simultaneous efforts of Barack Obama on immigration reform and the decrease of immigrants, hence the decrease of cheap labor. This attitude is reflected in the American media, which currently have a large (sometimes up to global) influence in shaping public opinion on this issue. Media creates social realities. They tell us what we think about a particular topic, or when we think about that topic.en
dc.subject.translatedmexican immigrationen
dc.subject.translatedmediaen
dc.subject.translatedamerican mediaen
dc.subject.translatedcontent analysisen
dc.subject.translatednew york timesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Judytka_Obraz_mexicke_migrace_do_USA_v_americkych_mediich_2016.pdfPlný text práce2,39 MBAdobe PDFView/Open
Judytka_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Judytka_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Judytka_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce624,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28432

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.