Title: Stanovení obsahu polyfenolů v základních potravinách a stanovení velikosti jejich příjmu v české populaci
Other Titles: Determination of the content of polyphenols in basic foodstuffs and determination of their income in the Czech population
Authors: Voříšková, Zuzana
Advisor: Zloch Zdeněk, Doc. Ing. CSc.
Referee: Richtr Václav, Doc. Mgr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28454
Keywords: polyfenoly;flavonoidy;prevence chorob;denní příjem;doporučení o stravování;školní pokusy
Keywords in different language: polyphenols;flavonoids;disease prevention;daily intake;diet recommendations;school experiments
Abstract: Práce se zabývá dělením, strukturou, výskytem polyfenolů a jejich působením na prevenci chorob. Spektrofotometricky je stanoven obsah celkových polyfenolů a flavonoidů v základních potravinách. Ze zjištěných dat je vypočítán průměrný denní příjem polyfenolů na jednoho obyvatele České republiky, který je porovnán s jinými zeměmi.Závěr práce se zabývá doporučením o stravování s cílem zvýšit velikost příjmu rostlinných polyfenolů a jsou zde zmíněny pokusy s polyfenoly, které lze využít ve školní praxi.
Abstract in different language: The thesis deals with the division, structure, occurrence of polyphenols and their effect on the prevention of diseases. Spectrophotometrically, the content of total polyphenols and flavonoids in the basic foodstuffs is determined. The average daily intake of polyphenols per capita of the Czech Republic is calculated from the data, which is compared with other countries. The conclusion of the work deals with the recommendation for catering in order to increase the intake of vegetable polyphenols. There are also mentioned experiments with polyphenols that can be used in school practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Voriskova_Zuzana_Diplomova_prace_2017.pdfPlný text práce2,24 MBAdobe PDFView/Open
Voriskova_Zuzana_VDP.pdfPosudek vedoucího práce535,69 kBAdobe PDFView/Open
Voriskova_Zuzana_ODP.pdfPosudek oponenta práce500,78 kBAdobe PDFView/Open
Voriskova_Zuzana_DP.pdfPrůběh obhajoby práce196,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28454

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.