Title: Staroakkadský stát: Politický vývoj a vnitřní struktura
Other Titles: The Old Akkadian Empire: Political development and inner structure
Authors: Patera, Jan
Advisor: Pecha Lukáš, PhDr. Ph.D.
Referee: Šašková Kateřina, Mgr. Th.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28464
Keywords: sargon;narám-sín;staroakkadský stát;babylónie;mezopotámie;starověk;politické dějiny
Keywords in different language: sargon;naram-sin;akkadian empire;babylonia;mesopotamia;ancient history;political history
Abstract: Tato práce se zabývá politickým vývojem a vnitřní strukturou staroakkadského státu a obrazem jeho panovníků v pozdější mezopotamské literatuře. V rámci popisu historického vývoje je věnována pozornost etnickým a politickým poměrům soudobé Mezopotámie. Popis vnitřní struktury státu se zaměřuje na činnost administrativního aparátu, státní správu a ekonomiku. Práce se zakládá na primárních pramenech (královské nápisy a administrativní záznamy), doplněných o sekundární prameny.
Abstract in different language: This thesis deals with the political development and the internal structure of the Akkadian Empire and the image of its rulers in later Mesopotamian literature. As part of the description of historical development, attention is paid to the ethnic and political conditions of contemporary Mesopotamia. The description of the internal structure focuses on activities of the administrative apparatus, state administration and economy. The thesis is based on primary sources (royal inscriptions and administrative records) supplemented with secondary sources.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Patera_Jan.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
Patera.PDFPrůběh obhajoby práce78,41 kBAdobe PDFView/Open
V-Patera.pdfPosudek vedoucího práce207,24 kBAdobe PDFView/Open
O-Patera.pdfPosudek oponenta práce294,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28464

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.