Název: Hotel a pivovar Purkmistr. Překlad webových stránek z češtiny do ruštiny
Další názvy: Hotel and Brewery Purkmistr. Translation of the Website from Czech to Russian
Autoři: Proskurňa, Irina
Vedoucí práce/školitel: Golčáková, Bohuslava
Oponent: Urieová, Libuše
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2848
Klíčová slova: překladatelský proces;překladatelský komentář;česko-ruský překlad;transformace;ekvivalence;hotel;pivovar;ubytování;turistika;gastronomie
Klíčová slova v dalším jazyce: translation process;commentary to translation;czech to russian translation;transformations;equivalence;hotel;brewery;accomodation;tourism;gastronomy
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na překlad webových stránek plzeňského hotelu a pivovaru Purkmistr z češtiny do ruštiny. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku výchozího textu a popis překladatelských transformací. Praktická část zahrnuje samotný překlad, překladatelský komentář a glosář.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis is focused on the translation of the website of Pilsen's hotel and brewery Purkmistr from Czech to Russian. The theoretical section is foucused on characterization of the original text and description of the tranformations used in translation. The practical section includes translation of the text itself, a commentary to the translation and a glossary.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Proskurna_Irina.pdfPlný text práce2,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0012.PDFPosudek vedoucího práce212,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0013.PDFPosudek oponenta práce451,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0014.PDFPrůběh obhajoby práce605,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2848

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.