Title: Zpracování projektové dokumentace pro stavbu penzionu a partmány
Authors: Jablončík, Jan
Advisor: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Referee: Hájková Eva, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28489
Keywords: dokumentace pro stavební povolení;penzion;apartmány;železobeton;stavba ve svahu;pěnosklo;základová železobetonová deska
Keywords in different language: documentation for building permit;guesthouse;apartmens;reinforced concrete;foamglas;building on a slope;reinforced concrete baseplate
Abstract: Tato bakalářská práce je řešena jako zjednodušená dokumentace pro stavební povolení stavby dle vyhlášky 499/2006 ve znění novely č.62/2013 Sb. Předmětem práce je vypracování projektu penzionu s apartmány, řešené jako ucelené byty. Práce obsahuje technickou zprávu, výkresovou část se stavebním a technickým řešením a statické výpočty vybraných konstrukcí.
Abstract in different language: This bachelor thesis is solved as a simplified dokumentation for a building permit according to decree No. 499/2006. The subject of the thesis is the elaboration of a project of guesthouse with apartmens, solved as complete flats. The work contains a technical report, a drawning part with architectural and technical solutions of selected constructions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC_Jan_Jabloncik_komplet.pdfPlný text práce12,72 MBAdobe PDFView/Open
Jabloncik_vedouci_1.pdfPosudek vedoucího práce498,69 kBAdobe PDFView/Open
Jabloncik_oponent_1.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Jabloncik _prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce228,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28489

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.