Title: Projekt - zastřešení nabíjecí stanice pro elektromobilní dopravu se zázemím
Authors: Kapoun, Martin
Advisor: Kesl Petr, Ing.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28495
Keywords: ocelová konstrukce;ocelové pruty;zastřešení;projektová dokumentace pro stavební povolení;statické posouzení;architektonický návrh;membránová architektura;dlubal;revit
Keywords in different language: steel construction;steel members;canopy;project documentation for the building permit;structural analysis;architectural design;tensile architecture;dlubal;revit
Abstract: Bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním dokumentace pro zastřešení nabíjecí stanice pro elektromobilní dopravu se zázemím. Rozsah projektu odpovídá dokumentaci pro stavební povolení. Cílem práce je vypracování dokumentace pro stavební povolení se zaměřením zejména na statické posouzení vybraných ocelových konstrukcí dle platných norem ČSN EN a jejich příloh. Výpočetní model a jednotlivé zatěžovací stavy pro objekt zastřešení a objekt zázemí byly sestaveny a vypočítány za pomocí statického programu pro výpočet metodou konečných prvků DLUBAL RFEM5 a jeho přídavných modulů a dále GEO5 pro hlubinné zakládání. Výkresová část byla vytvořena v programu Autodesk Revit 2017, Autodesk AutoCAD 2018 a Rhinoceros 5. Tepelně technické posouzení bylo provedeno v programu tepelná technika 1D od společnosti DEKSOFT.
Abstract in different language: The aim of this bachelor's thesis is to design a canopy over electric vehicle charging station and to design a building with its facilities around together with a project documentation. The scope of this work corresponds to a project documentation for the building permit. The main goal of the present paper is to elaborate a project documentation for the building permit with a focus to a structural calculation and analysis of selected steel members according to the valid standards ČSN EN and their national annexes. Structural models and load cases of the first object canopy and the second object facility were created in FEM software DLUBAL RFEM5 and its plugins and GEO5, software for deep foundations. All drawings and visualisations were made in Autodesk Revit 2017, Autodesk AutoCAD 2018 and Rhinoceros 5. Thermal-technical analysis was calculated in Tepelná technika 1D software made by DEKSOFT company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kapoun_2017.pdfPlný text práce20,61 MBAdobe PDFView/Open
Kapoun_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce416,3 kBAdobe PDFView/Open
Kapoun_oponent.pdfPosudek oponenta práce323,85 kBAdobe PDFView/Open
Kapoun_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce198 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28495

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.