Title: Projekt sportovní hala-obloukové zastřešení haly se zázemím
Authors: Taraba, Karel
Advisor: Kesl Petr, Ing.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28499
Keywords: stavební povolení;sportovní hala;obloukové zastřešení;obloukový vazník;projektová dokumentace.
Keywords in different language: building permit;sports hall;arched roofing;arched truss;project documentation
Abstract: Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace sportovní haly se zázemím ve stupni pro stavební povolení. Objekt je řešen jako jednolodní hala s obloukovým zastřešením. V 1.NP se v modulových osách 1 až 4 nachází zázemí haly (sociální a technické) ve zbylé části haly se nachází hrací plocha. Pro 2.NP Investor nemá prozatím jednoznačné využití - zvažuje prostory klubovny se zázemím, případně posezení s lobby barem. Konstrukčně a staticky vystupujícím prvkem jsou obloukové vazníky eliptického tvaru o dvou poloměrech z lepeného lamelového dřeva
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with processing of project documentation for sports hall with repository in the phase for building permit. The building is situated as a one-nave hall with arched roofing. The repository of the hall (social a technical) is located on the first flor, from first to fourth modular axes. An investor have not got definite use for second flor yet - he is considering about spaces of clubroom with own repository, or sitting area with lobby bar. As an konstruction and static components are here used (were selected) arched trusses of two radius made from glued lamel wood.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pevna vazba - Technicka zprava.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Taraba_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce336,34 kBAdobe PDFView/Open
Taraba_oponent.pdfPosudek oponenta práce319,81 kBAdobe PDFView/Open
Taraba_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce189,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28499

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.