Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVejvara Luděk, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorPólová, Adéla
dc.contributor.refereeŠmejkal Jiří, Ing. CSc.
dc.date.accepted2017-6-28
dc.date.accessioned2018-01-15T15:08:53Z-
dc.date.available2016-10-10
dc.date.available2018-01-15T15:08:53Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-5-31
dc.identifier73029
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28502
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na návrh a zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení objektu wellness centra s ubytováním v Karlových Varech dle vyhlášky č. 63/2013 Sb. Objekt je navržen jako železobetonový monolitický skeletový systém s vyzdívkou. Práce se zabývá tepelným posouzením konstrukcí, které tvoří obálku budovy a statickými výpočty hlavních betonových prvků. Výkresy byly zpracovány v programu ArchiCAD 16. Pro statické výpočty byl použit program Fin EC. Textové zprávy byly vytvořeny v programu Microsoft Word. Veškeré konstrukce a výpočty byly provedeny dle platných norem ČSN EN.cs
dc.format65 s., 46 s., 33 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectwellness centrumcs
dc.subjectubytovánícs
dc.subjectprojektová dokumentacecs
dc.subjectstavební povolenícs
dc.subjectstatický výpočetcs
dc.subjecttepelná technikacs
dc.titleZpracování projektové dokumentace pro stavbu wellness centra s ubytovánímcs
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis focuses on planning and realizing of the project documentation for planning permission of the wellness centre with accommodation building located in Karlovy Vary; based on the 63/2013 Sb. regulation. The building is designed of ferroconcrete monolithic frame system with lining. The thesis deals with the thermal assessment of the constructions that constitutute a cover of the building; and the static calculations of the main concrete elements. The designs were created in the ArchiCAD 16 program; the statics calculations in the Fin EC program; the text in Microsoft Word. All constructions and calculations were executed according to the valid ČSN EN standards.en
dc.subject.translatedwellness centreen
dc.subject.translatedaccommodationen
dc.subject.translatedproject documentationen
dc.subject.translatedplanning permissionen
dc.subject.translatedstatic calculationen
dc.subject.translatedthermal technologyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Polova.pdfPlný text práce14,12 MBAdobe PDFView/Open
Polova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce473,04 kBAdobe PDFView/Open
Polova_oponent.pdfPosudek oponenta práce488,27 kBAdobe PDFView/Open
Polova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce229,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28502

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.