Title: Vývoj vztahu společnosti a zdravotně postižených. Majorita vs. minorita.
Other Titles: The major society relationship development to the community of disabled people. Majority vs. minority.
Authors: Kraftová, Anežka
Advisor: Blažek Vladimír, RNDr. CSc.
Referee: Jakoubková Budilová Lenka, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28503
Keywords: zdravotně postižení;nemohoucí;společnost;exkluze;integrace
Keywords in different language: handicaped people;disabled people;society;exclusion;integration
Abstract: Tato práce se zabývá charakterizací vztahu majority zdravé populace a minority zdravotně postižených. Práce se snaží odpovědět na otázky spojené s péčí o postižené.
Abstract in different language: This bachelor thesis describes the development of major society and handicaped people as they coexist together. The thesis tries to answer question of necessarity of care of handicaped people.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AK_bakalarka.pdfPlný text práce964 kBAdobe PDFView/Open
Kraftova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Kraftova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Kraftova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce634,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28503

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.