Title: Studie rituálů a vybraných sociálních aspektů ve světě sportovního sázení.
Other Titles: The study of rituals and selected social aspects in the world of sports betting.
Authors: Háger, Jonáš
Advisor: Toušek Ladislav, Mgr. Ph.D.
Referee: Šlehoferová Tereza, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28508
Keywords: kvalitativní výzkum;osobní angažovanost v tématu;sportovní sázení;atraktivita sázení;stigmatizace světa sázení;maskulinita sázení
Keywords in different language: qualitative research;personal engagement;sports betting;attractivity of betting;stigmatisation of betting;masculinity of betting
Abstract: Moje práce, která je založena na výzkumu kvalitativního typu, představuje svět sportovního sázení z pohledu sázkařů (emická perspektiva). V mé práci odpovídám na explicitně se nabízející otázky ohledně sázkařovy přirozenosti typu - jak se člověk stane sázkařem, proč sázkař sází a podobně. Věnuji se také tématu stigmatizace sázení, maskulinity sázení, atraktivity sázení a vztahu mezi sázením na sport a sportováním.
Abstract in different language: My thesis, which is based on qualitative research, presents the world of sports betting from the bettors´ view (emic perspective). I answer the questions that explicitly offer themselves regarding the bettor´s nature, type how a man becomes a bettor, why a bettor bets and so on. I address the topic of the stigmatisation of betting, the masculinity of betting, the attractivity of betting and the relation between sports betting and doing sports, too.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Jonas_Hager.pdfPlný text práce787,31 kBAdobe PDFView/Open
Hager_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce996,99 kBAdobe PDFView/Open
Hager_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
Hager_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce549,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28508

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.