Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJakoubková Budilová Lenka, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorNolčová, Tereza
dc.contributor.refereeSosna Daniel, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-1
dc.date.accessioned2018-01-15T15:09:04Z-
dc.date.available2016-6-28
dc.date.available2018-01-15T15:09:04Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-25
dc.identifier70137
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28512
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá genderovými stereotypy v mateřské školce. Nabízí přehled témat spojených s genderem, jako jsou stereotypy nebo socializace jedince. Dále krátce pojednává o vývoji genderových teorií. Cílem této práce bylo použitím kvalitativních metod zjistit, zda se takovéto stereotypy v mateřské školce objevují a jak jsou reprodukovány. Především je práce zaměřená na interakci učitelek a dětí, dále na to zda samotné děti mezi sebou tyto stereotypy používají a v neposlední řadě na to, jakou roli v této problematice hrají rodiče.cs
dc.format41 s. (64 447 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmateřská školkacs
dc.subjectgendercs
dc.subjectsocializacecs
dc.subjectstereotypycs
dc.subjectinterakcecs
dc.subjectučitelécs
dc.subjectdětics
dc.subjectrodičecs
dc.titleGenderové stereotypy v mateřské školcecs
dc.title.alternativeGender stereotypes in kindergartenen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programAntropologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with gender stereotypes in kindergarten. Offers an overview of topics related with gender as stereotypes and socialization. It also briefly discusses the development of gender theories. Objectives of this work was to use qualitative methods to find out, if these stereotypes appears in kindergarten and how they are reproduced. First of all, I focused on the interaction of teachers and children, second of all, if the children themselves use these stereotypes and, last but not least, on the role played by parents in this issue.en
dc.subject.translatedkindergartenen
dc.subject.translatedgenderen
dc.subject.translatedsocializationen
dc.subject.translatedstereotypesen
dc.subject.translatedinteractionen
dc.subject.translatedteacheren
dc.subject.translatedchildrenen
dc.subject.translatedparentsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_nolcova.pdfPlný text práce887,31 kBAdobe PDFView/Open
Nolcova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Nolcova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Nolcova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce539,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28512

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.