Title: Komunitou podporované zemědělství
Other Titles: Community Supported Agriculture
Authors: Žižková, Karolína
Advisor: Hirt Tomáš, Mgr. Ph.D.
Referee: Sosna Daniel, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28522
Keywords: komunitou podporované zemědělství;potravinová suverenita;aktivní participace;produkce potravin;komunita
Keywords in different language: community supported agriculture;food sovereignty;active participation;food production;community
Abstract: Cílem bakalářské práce je na základě etnografického výzkumu představit konkrétní pražskou iniciativu komunitou podporovaného zemědělství, její činnost, vývoj a skupiny aktérů, které ji tvoří. Zvláštní důraz je pak kladen na otázku aktivní participace členů na jejím chodu a produkci potravin. Výzkum bude probíhat prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů a zúčastněného pozorování během pravidelných setkání členů při výdeji potravin a dalších společných akcí a bude se primárně vztahovat k sezóně 2016.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to introduce one of the Community Supported Agriculture (CSA) groups based in Prague. I will describe its origins, organizational structure and groups of actors involved in this iniciative. I will also describe their backgrounds, motivations to join the group and perceived negative and positive aspects of the membership. I put emphasis on a problem of active participation in the group operation and members involvement in food production. For the ethnographic research I will use qualitative methods, such as semi-structured interviews and participant observation during the regular meetings of the group and other special events.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKAPRACE.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
Zizkova_posudek vedouciho_zari 2017.pdfPosudek vedoucího práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Zizkova_posudek oponenta_zari 2017.pdfPosudek oponenta práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Zizkova_prubeh obhajoby_zari 2017.pdfPrůběh obhajoby práce392,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28522

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.