Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJanák Martin, JUDr.
dc.contributor.authorLukešová, Monika
dc.contributor.refereeHromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-5-26
dc.date.accessioned2018-01-15T15:09:10Z-
dc.date.available2016-2-29
dc.date.available2018-01-15T15:09:10Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-3-30
dc.identifier70336
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28526
dc.description.abstractV úvodu práce jsou podrobněji rozebrány základní pojmy související s problematikou. Práce se snaží stručně nastínit historii zaměstnávání cizinců na našem území. Hlavním bodem práce je rozebrání právní úpravy v České republice, a to na část zaměstnávání cizinců a pobyt cizinců na území ČR. Poslední kapitola se zaobírá správními delikty a kontrolní činností na úseku nelegálního zaměstnávání.cs
dc.format44 s. (69 173 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectzaměstnanostcs
dc.subjectnezaměstnanostcs
dc.subjectmigracecs
dc.subjectcizineccs
dc.subjectpolitika zaměstnanostics
dc.titleZaměstnávání cizincůcs
dc.title.alternativeEmployment of foreignersen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe introduction analyses in detail the basic concepts related to the issue. The thesis tries to briefly outline the history of the employment of foreigners on our territory. The main point is the analysis of work legislation in the Czech Republic on the part of the employment of foreigners and the residence of foreigners in the Czech Republic. The last chapter deals with administrative misdemeanour and inspection activities in the area of illegal employment.en
dc.subject.translatedemploymenten
dc.subject.translatedunemploymenten
dc.subject.translatedmigrationen
dc.subject.translatedstrangeren
dc.subject.translatedpolitics of employmenten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_zamestnavani_cizincu_2017_03_28.pdfPlný text práce433,76 kBAdobe PDFView/Open
Lukesova-1.pdfPosudek vedoucího práce811,06 kBAdobe PDFView/Open
Lukesova-2.pdfPosudek oponenta práce936,21 kBAdobe PDFView/Open
Lukesova Monika.pdfPrůběh obhajoby práce389,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28526

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.