Title: Vysokovýkonová pulzní reaktivní magnetronová depozice termochromických vrstev na bázi VO2
Authors: Kaufman, Michal
Advisor: Vlček Jaroslav, Prof. RNDr. CSc.
Referee: Pajdarová Andrea Dagmar, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28565
Keywords: oxid vanadičitý;termochromické vrstvy;reaktivní magnetronové naprašování;hipims;antireflexní vrstva
Keywords in different language: vanadium dioxide;thermochromic thin films;reactive magnetron sputtering;hipims;anti-reflective coating
Abstract: Tato práce je zaměřena na reaktivní depozici termochromických vrstev VO2 pomocí vysokovýkonového pulzního magnetronového zdroje HiPIMS. Jsou zde popsány unikátní vlastnosti tohoto oxidu, způsob jeho syntézy s využitím zpětnovazebního řízení RGFC a možnost zvýšení transmitance ve viditelném spektru přidáním antireflexní vrstvy. Uveden je též detailní popis vakuové depoziční aparatury a přístrojů pro měření vlastností jednotlivých vzorků, jako je například spektrofotometr či čtyřbodová metoda.
Abstract in different language: This thesis is focused on the reactive deposition of VO2 thermochromic thin films using High-Power Impulse Magnetron Sputtering (HiPIMS). It describes the unique properties of this oxide, the method of its synthesis using the Reactive Gas Flow Control (RGFC) and the possibility of increasing the transmittance in the visible spectrum by adding an anti-reflective coating. A detailed description of the vacuum deposition apparatus and instruments for measuring the properties of individual samples, such as a spectrophotometer or a four-point method, is also given.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_-_Michal_Kaufman.pdfPlný text práce2,03 MBAdobe PDFView/Open
Kaufman_oponent.pdfPosudek oponenta práce994,14 kBAdobe PDFView/Open
Kaufman_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce314,29 kBAdobe PDFView/Open
Kaufman_otazky.pdfPrůběh obhajoby práce227,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28565

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.