Title: Autismus v předškolním věku
Other Titles: Autism at preschool age
Authors: Linhart, Pavel
Advisor: Šámalová Kateřina, Mgr.
Referee: Kosíková Věra, PhDr. et PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28567
Keywords: autismus;předškolní věk;postoj učitelek;kazuistiky
Keywords in different language: autism;pre school age;teacher´s attitude;study cases
Abstract: Tématem diplomové práce je problematika poruch autistického spektra. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je uvedena podrobná charakteristika poruchy autistického spektra a věkové zvláštnosti předškolních dětí, které jsou předmětem našeho zkoumání. V praktické části jsou uvedeny výsledky analýzy kazuistik autistických dětí a výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na informovanost učitelek těchto dětí a jejich postoj k integraci autistických dětí do běžných tříd MŠ.
Abstract in different language: This diploma discusses the topic of autistic spectrum disorder. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part is focused on the characteristics of ASD and preschool age, that are the subjects of our research. The practical part contains the results of analysis of ASD children study cases and the result of questionnaires focused on teachers´ awareness of the autistic issue and their attitude to the question of integration.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Pavel Linhart.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
Linhart - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce303 kBAdobe PDFView/Open
Linhart - oponent.pdfPosudek oponenta práce271,05 kBAdobe PDFView/Open
Linhart - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce77,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28567

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.