Title: Depresivní stavy u adolescentů
Other Titles: Depression in adolescents
Authors: Němečková, Klára
Advisor: Lovasová Vladimíra, Mgr. Ph.D.
Referee: Miňhová Jana, Doc. PhDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28577
Keywords: deprese;adolescence;psychická porucha
Keywords in different language: adolescence;depression;mental disorder
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá depresivními stavy u adolescentů. Obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje problematiku depresivních stavů a praktická část obsahuje výzkum, který byl prováděn na základě dotazníku DDF od Petera Stecka. Cílem praktické části je zmapovat četnost výskytu depresivních stavů v období adolescence, a to u žáků středních škol.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with depressive conditions in adolescents. It consists of a theoretical and practical part. The theoretical part describes the problematics of depressive states.The practical part includes research based on Peter Steck's DDF questionnaire.The aim of the practical part is chart the occurrence of depressive states of secondary school pupils during adolescence.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP NEMECKOVA KLARA.pdfPlný text práce2,34 MBAdobe PDFView/Open
Nemeckova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce512,41 kBAdobe PDFView/Open
Nemeckova - oponent.pdfPosudek oponenta práce356,72 kBAdobe PDFView/Open
Nemeckova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce104,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28577

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.