Title: Stanovení indikátorů výkonnosti pro strategický controlling ve firmě
Other Titles: Setting of Indicators for Strategic Controlling in the Firm
Authors: Járová, Radka
Advisor: Vacík, Emil
Referee: Bultas, Miloslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2860
Keywords: strategický plán;podrobný plán projektu;analýza rizik;návratnost;výkonnostní indikátory;operativní controlling projektu
Keywords in different language: strategic plan;detailed project planning;risk analysis;return;efficiency indicators;operational project controlling
Abstract: Předložená práce je zaměřena na strategické a operativní řízení podniku.Tématem je identifikaci klíčových ukazatelů výkonnosti investičního projektu rozšiřování výroby Rodenstocku ČR s.r.o. v letech 2012-2013. Klíčové ukazatele výkonnosti vychází z podrobného plánování projektu a rizikové analýzy investiční fáze projektu. Následující část vyhodnocuje možné scénáře investiční fáze projektu a jejich vliv na provozní fázi. Výstupem práce je identifikace klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI), které musí controllingové oddělení Rodenstocku ČR s.r.o. sledovat.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on strategic and operational company management. The underlying objective is an identifikation of the principle efficiency indicators for the investment project during production expansion of Rodenstock The Czech Republic Ltd. in 2012-2013. The crucial efficiency indicators result from a detailed project planning and from a risk analysis of the investment project phase. The following part analyzes possible scenarios of investment project phase and their influence on the running phase. The thesis output is the identification of key efficiency indicators (KPI). All indicators need to be monitored by controlling department of Rodenstock The Czech Republic Ltd.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jarova2.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
DP_jarova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
DP_jarova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
DP_jarova.PDFPrůběh obhajoby práce132,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2860

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.