Název: Stanovení indikátorů výkonnosti pro strategický controlling ve firmě
Další názvy: Setting of Indicators for Strategic Controlling in the Firm
Autoři: Járová, Radka
Vedoucí práce/školitel: Vacík, Emil
Oponent: Bultas, Miloslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2860
Klíčová slova: strategický plán;podrobný plán projektu;analýza rizik;návratnost;výkonnostní indikátory;operativní controlling projektu
Klíčová slova v dalším jazyce: strategic plan;detailed project planning;risk analysis;return;efficiency indicators;operational project controlling
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na strategické a operativní řízení podniku.Tématem je identifikaci klíčových ukazatelů výkonnosti investičního projektu rozšiřování výroby Rodenstocku ČR s.r.o. v letech 2012-2013. Klíčové ukazatele výkonnosti vychází z podrobného plánování projektu a rizikové analýzy investiční fáze projektu. Následující část vyhodnocuje možné scénáře investiční fáze projektu a jejich vliv na provozní fázi. Výstupem práce je identifikace klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI), které musí controllingové oddělení Rodenstocku ČR s.r.o. sledovat.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis is focused on strategic and operational company management. The underlying objective is an identifikation of the principle efficiency indicators for the investment project during production expansion of Rodenstock The Czech Republic Ltd. in 2012-2013. The crucial efficiency indicators result from a detailed project planning and from a risk analysis of the investment project phase. The following part analyzes possible scenarios of investment project phase and their influence on the running phase. The thesis output is the identification of key efficiency indicators (KPI). All indicators need to be monitored by controlling department of Rodenstock The Czech Republic Ltd.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Jarova2.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_jarova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_jarova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_jarova.PDFPrůběh obhajoby práce132,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2860

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.