Název: Vývoj a význam institutu dětského ombudsmana v evropském kontextu
Další názvy: Development and importance of an institute of ombudsman for children in the European context
Autoři: Nacházelová, Daniela
Vedoucí práce/školitel: Vokrojová Renáta, Mgr. et Mgr.
Oponent: Forejtová Monika, Doc. JUDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28600
Klíčová slova: ombudsman;ombudsman pro děti;veřejný ochránce práv;dítě;právo dítěte;zájem dítěte;působnost ombudsmana;pravomoce ombudsmana;výzkumný projekt;dotazník
Klíčová slova v dalším jazyce: ombudsman;ombudsman for children;a child;historical development;the research project;definition of the ombudsman;competence;scope;children´s rights;the interest of child
Abstrakt: První část práce se zabývá otázkou vzniku a vývoje dětského ombudsmana a pokouší se podat celkový pohled na jednotlivé aspekty tohoto institutu.Snaží se též prozkoumat možnosti jeho realizace v České republice. Vychází proto z teoretických poznatků a zkušeností jiných zemí. Součástí tématu je i otázka samotného pojmu dítěte a jeho práv. K této otázce se nakonec váže dotazníkové výzkumné šetření, které hledá odpověď na otázku významu veřejného ochránce práv dítěte v naší zemi.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this thesis is the development and importance of the institute which is the children´s ombudsman. The key concepts of this work are the ombudsman (especially the ombudsman for children) the rights of the child, the child.The essential thrust is the description of this institution. The first chapter is focused on the origin and historical development of this Institute and also the definition of the Ombudsman (especially for children). Next in the second chapter are answers of the questions for the competence, scope and the Ombudsman´s activities.Then I chose historical and geographical aspects of the country in which the Institute has created. Finally I did inquiry about ombudsman in the Czech Republic, where this institution has not been created yet, but it is under development. Part of this chapter is the last thesis, which was conceived of research project to determine the interest of children and the teachers about the Institute of Children´s Ombudsman.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Detsky ombudsman..pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nachazelova VO.pdfPosudek vedoucího práce1,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nachazelova FO.pdfPosudek oponenta práce2,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nachazelova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce584,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28600

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.