Title: Winston Churchill a Bitva o Británii
Other Titles: Winston Churchill and Battle of Britain
Authors: Čmolíková, Markéta
Advisor: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. Ph.D.
Referee: Valkoun Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28604
Keywords: winston churchill;bitva o británii;ii. světová válka;radar;letectvo;knickebein;adlertag;hitler;bombardování londýna;raf;luftwaffe
Keywords in different language: winston churchill;battle of britain;ii. world war;radar;air force;knickebein;adlertag;hitler;london bombings;raf;luftwaffe
Abstract: Cílem bakalářské práce je nastínit úlohu Winstona Churchilla v bitvě o Británii, zmapovat důležitá rozhodnutí a okamžiky, které vedly k tomu, že se Velká Británie dokázala ubránit nacistické agresi a stala se jednou z vítězných mocností. Churchill se stal ministerským předsedou v květnu 1940, tedy v období, kdy bylo nutné od politiky appeasementu vůči Německu přejít k obraně Británie a dohodám se spojenci. Právě v této době se velmi uplatnily jeho schopnosti výborného řečníka a obratného politika, který byl zemi schopen vést i v těch nejtěžších chvílích, kdy mu byla velkou oporou jeho manželka Clementine. Snažil se o zachování svobody a demokracie - hodnot velmi cenných nejen pro západní Evropu. Churchill se ukázal, nejen během uzavíraní dohod, ale i svými vojenskými rozhodnutími, jako schopný politik a státník, který byl jednou z klíčových osobností, jež rozhodovaly nejen o osudu Velké Británie, ale i o osudu celé Evropy v době II. světové války.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to outline the role of Winston Churchill during the Battle of Britain and to map out important decisions and moments that led to the fact that Great Britain was able to resist Nazi aggression and become one of the victorious powers. Churchill became Prime Minister in May 1940, a period when it was necessary to move from a policy of appeasement toward Germany to the defence of Britain and agreements with the Allies. It was at this time that he greatly exercised his abilities as an excellent orator and a skilful politician who was able to lead the country even in the most difficult times, when his wife Clementine was a great support to him. He tried to preserve freedom and democracy - values that are very valuable not only to Western Europe. Churchill had shown himself to be an able politician and statesman, who was one of the key figures to decide the fate of not only the UK, but that of the entirety of Europe during the Second World War. He had shown himself as such not only during the conclusion of agreements, but also with his military decisions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marketa Cmolikova Winston Churchill a bitva o Britanii PDF.pdfPlný text práce308,65 kBAdobe PDFView/Open
Cmolikova - V.pdfPosudek vedoucího práce647,63 kBAdobe PDFView/Open
Cmolikova - O.pdfPosudek oponenta práce647,86 kBAdobe PDFView/Open
Cmolikova.pdfPrůběh obhajoby práce206,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28604

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.