Title: Zahraniční politika USA v letech 1947-1949 v otázce poválečné obnovy Evropy
Other Titles: The foreign policy of the USA in 1947-1949 on the question of the postwar reconstuction of Europe
Authors: Pelc, Jan
Advisor: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. Ph.D.
Referee: Valkoun Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28605
Keywords: truman;marshall;zahraniční politika;mezinárodní vztahy
Keywords in different language: truman;marshall;foreign policy;international politics
Abstract: Hlavním cílem této práce je charakteristika zahraniční politiky USA v letech 1947-1949 v otázce poválečné obnovy Evropy. Jakým způsobem ovlivnila hospodářskou a politickou situaci v Evropě a USA. Bakalářská práce se zabývá klíčovými událostmi, které vedli k oživení poválečné Evropy a nástupu studené války.
Abstract in different language: The main aim of this work is a chararacteristic of the foreign policy of the USA between 1947-1949 on the question of the post-war Europe and how it influenced the economic and political situation in Europe and US. This thesis deals with the key events that led to recovery of post-war Europe and the onset of the Cold War.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Jan Pelc (USA).pdfPlný text práce276,06 kBAdobe PDFView/Open
Pelc - V.pdfPosudek vedoucího práce600,09 kBAdobe PDFView/Open
Pelc - O.pdfPosudek oponenta práce628,53 kBAdobe PDFView/Open
Pelc.pdfPrůběh obhajoby práce204,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28605

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.