Title: Britská zahraniční politika ve 30. letech 20. století.
Other Titles: British foreign policy in the 30s of the 20th century.
Authors: Hauerová, Eva
Advisor: Jeřábek Martin, PhDr. Dipl. - Pol. Ph.D.
Referee: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28606
Keywords: appeasement;zahraniční politika;mezinárodní vztahy.
Keywords in different language: appeasement;foreign policy;international politics.
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na britskou zahraniční politiku ve 30. letech 20. století a to především v evropském kontextu. Britská zahraniční politika v uvedené době je charakterizována uplatňováním politiky usmiřování, tedy politikou appeasementu. A právě politika appeasementu je hlavním předmětem celé práce. Bakalářská práce se postupně zabývá všemi klíčovými událostmi, které ovlivnily britskou zahraniční politiku ve 30. letech a uplatňování politiky usmiřování.
Abstract in different language: British foreign policy in the 30s of the 20th century is topic of my thesis. This British foreign policy is know as policy of appeasement. This policy was applied by Foreign Office throughout interwar period. The thesis gives an overview on important moments of appeasement and how these moments influenced events in Europe.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bc.pdfPlný text práce732,19 kBAdobe PDFView/Open
Hauerova - V.pdfPosudek vedoucího práce663,83 kBAdobe PDFView/Open
Hauerova - O.pdfPosudek oponenta práce594,89 kBAdobe PDFView/Open
Hauerova.pdfPrůběh obhajoby práce197,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28606

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.