Title: Prusko-rakouské vztahy v letech 1864-66
Other Titles: Prussian-Austrian relations in the years 1864-1866
Authors: Sosna, Vladimír
Advisor: Šedivý Miroslav, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Boček Martin, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28629
Keywords: prusko;rakousko;františek josef i.;otto von bismarck;prusko-rakouská válka;dánsko-německá válka;německý spolek.
Keywords in different language: prussia;austria;franz joseph i.;otto von bismarck;prussian-austrian war;danish-german war;german confederation
Abstract: Cílem této bakalářské práce je zmapování vztahů mezi Rakouskem a Pruskem mezi lety 1864 a 1866. Téma je zaměřeno na diplomatická jednání a konflikty, v nichž společně nebo proti sobě účinkovaly oba státy, a vliv Bismarcka na vývoj vztahů mezi nimi. Práce analyzuje nejvýznamnější události, které ovlivnily vztahy mezi Pruskem a Rakouskem a ve vymezeném období.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to map the relations between Austria and Prussia between 1864 and 1866. The topic is focused on diplomatic negotiations and conflicts between both states and Bismarck influenced each other and developed relations between them. The work analyzes the most important Events that affected the relations between Prussia and Austria and within a limited period.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Sosna.pdfPlný text práce516,08 kBAdobe PDFView/Open
Sosna - V.pdfPosudek vedoucího práce612,57 kBAdobe PDFView/Open
Sosna - O.pdfPosudek oponenta práce601,88 kBAdobe PDFView/Open
Sosna.pdfPrůběh obhajoby práce212,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28629

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.