Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠisler Filip, Mgr.
dc.contributor.authorLenk, Šimon
dc.contributor.refereeUrban Martin, Mgr.
dc.date.accepted2017-6-9
dc.date.accessioned2018-01-15T15:09:53Z-
dc.date.available2016-7-30
dc.date.available2018-01-15T15:09:53Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-27
dc.identifier70014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28630
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje především na oblast severní Afriky v rozmezí let 1942-1943, kde se věnuje zejména událostem, které zapříčinily, že koncem roku 1942 Britové a následně i Spojenci opět převzali iniciativu. Cílem této práce je na základě odborné literatury popsat problémy, se kterými se britské síly musely vypořádat při ústupových akcích proti Rommelovým Afrikakorps a při protiakcích proti nim. V prvé řadě se student zaměří zejména na ústupové akce Britů, a to především od akcí, díky nimž se Rommel v polovině roku 1942 dostal přes britská obranná postavení až k pozicím u El Alamein. Poté se bude student věnovat britským obranným akcím v první bitvě u El Alamein, načež následně přejde k událostem druhé bitvy u El Alamein na sklonku roku 1942. Svoji pozornost student zaměří například také na spojeneckou Operaci Torch, jež se odehrála jen pár dní po druhé bitvě u El Alamein. Po této akci se na březích západní a centrální části severní Afriky úspěšně vylodila další spojenecká vojska, jimž se za spolupráce s Brity na východě do poloviny května 1943 podařilo vyhnat zbývající německé a italské síly ze severní Afriky.cs
dc.format50 s. (90600 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectválkacs
dc.subjectdruhá světová válkacs
dc.subjectseverní afrikacs
dc.subjectegyptcs
dc.subjectlibyecs
dc.subjecttuniskocs
dc.subjectalžírskocs
dc.subjectfrancouzské marokocs
dc.subjectbritská armádacs
dc.subjectitalská armádacs
dc.subjectněmecká armádacs
dc.subjectamerická armádacs
dc.subjectbitvycs
dc.subjectvelenícs
dc.subjectdůsledky válkycs
dc.subjecthistoriecs
dc.titleVelká Británie a zvrat války v severní Africe v letech 1942-1943cs
dc.title.alternativeThe Great Britain and the turning point of the war in Northern Africa in 1942-1943en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHistorické vědycs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis is focused mainly on the area of North Africa between years 1942-1943, where it deals especially with events that caused the British and the Allies to take over the initiative again in late 1942. The aim of this work is to describe, on the basis of the scientific literature, the problems that the British and Allied forces had to deal with during the retreat actions against Rommel's Afrika Korps and also during the counteractions against them. After that, the student will devote himself to British defensive actions in the first battle of El Alamein, and then he will focus to the events of the Second Battle of El Alamein at the end of 1942. The student will also focus on the allied Operation Torch, which took place just a few days after El Alamein's second battle. Following this event, other Allied troops successfully landed on the coastal area of western and central North Africa and they managed to expel the remaining German and Italian forces from North Africa in cooperation with the British forces from the east in the middle of May 1943.en
dc.subject.translatedwaren
dc.subject.translatedsecond world waren
dc.subject.translatednorth africaen
dc.subject.translatedegypten
dc.subject.translatedlibyaen
dc.subject.translatedtunisiaen
dc.subject.translatedalgeriaen
dc.subject.translatedfrench moroccoen
dc.subject.translatedbritish armyen
dc.subject.translateditalian armyen
dc.subject.translatedgerman armyen
dc.subject.translatedamerican armyen
dc.subject.translatedbattlesen
dc.subject.translatedcommanden
dc.subject.translatedaftermath of the waren
dc.subject.translatedhistoryen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lenk-OD-Velka_Britanie_a_zvrat_valky_v_severni_Africe_v_letech_1942-1943.pdfPlný text práce579,21 kBAdobe PDFView/Open
Lenk - V.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Lenk - O.pdfPosudek oponenta práce723,24 kBAdobe PDFView/Open
Lenk.pdfPrůběh obhajoby práce228,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28630

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.