Title: Návrh pracoviště sekretariátu z hlediska ergonomických požadavků
Other Titles: Project of workplace of secretariat in ergonomic terms
Authors: Prokešová, Lucie
Advisor: Pokorná Václava, Ing.
Referee: Bícová Kateřina, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28638
Keywords: ergonomie;ergonomická hlediska;kancelář;počítač;vistable
Keywords in different language: ergonomics;ergonomic aspects;office;computer;vistable
Abstract: Tato práce se zabývá analýzou pracoviště sekretariátu katedry technologie obrábění. Cílem je návrh uvedeného pracoviště z hlediska ergonomických požadavků s ohledem na charakteristiku práce a dispoziční možnosti dané místnosti.
Abstract in different language: This thesis deals with the analysis of the workplace of the secretariat of the Department of Machining Technology. The aim is to design the workplace in terms of ergonomic requirements regarding to the characteristics of the work and layout of the room.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Prokesova_final.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Prokesova.PDFPosudek vedoucího práce421,66 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP - Prokesova.PDFPosudek oponenta práce506,69 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Prokesova.PDFPrůběh obhajoby práce142,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28638

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.