Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPokorná Václava, Ing.
dc.contributor.authorBlumentrit, Tomáš
dc.contributor.refereeBícová Kateřina, Ing.
dc.date.accepted2017-6-26
dc.date.accessioned2018-01-15T15:10:00Z-
dc.date.available2016-10-17
dc.date.available2018-01-15T15:10:00Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-5-24
dc.identifier71617
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28639
dc.description.abstractBakalářská práce obsahuje všechny potřebné informace ohledně BOZP. Školení studentů a zaměstnanců. Představení Fakulty strojní a Katedry technologie obrábění. Zhodnocení dosavadního stavu na KTO a návrh školení pro studenty v rámci výuky v halových laboratořích.cs
dc.format40 s. (50 981 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectbezpečnost a ochrana zdraví při prácics
dc.subjectškolenícs
dc.subjectlaboratořecs
dc.subjectprovozní řádcs
dc.subjectnápravná opatřenícs
dc.titleAktualizace školení BOZP v kovoobrábění pro účely výukycs
dc.title.alternativeUpdating health and safety training in metalworking for teaching purposesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis contains all necessary information regarding safety and health. Training students and staff. Presentation of the Faculty of Engineering and the Department of machining technology. Evaluation prior to the KTO and draft training for students in the classroom in industrial laboratories.en
dc.subject.translatedoccupational safety and healthen
dc.subject.translatedtrainingen
dc.subject.translatedlaboratoriesen
dc.subject.translatedoperating rulesen
dc.subject.translatedcorrective measuresen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Blumentrit - BP.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP - Blumentrit.PDFPosudek oponenta práce498,85 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Blumentrit.PDFPosudek vedoucího práce449,85 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Blumentrit.PDFPrůběh obhajoby práce154,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28639

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.