Title: Technologie výroby a návrh vložky válce maloobjemového motocyklu
Other Titles: Production technology and a design of cylinder liner of a small-volume motorcycle
Authors: Hamberger, Adam
Advisor: Daňa Milan, Ing.
Referee: Milsimerová Aneta, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28643
Keywords: vložka válce;motocyklový válec;jawa 50;zvyšování výkonu;modifikace plnění;pětiosé frézování
Keywords in different language: cylinder liner;moto-cylinder;jawa 50;power-maximizing;filling-modification;5-axis milling
Abstract: Tato práce se zabývá úpravou válce motoru Jawa 50 s účelem zvýšení výkonových charakteristik. Po zjištění technických detailů sériového válce proběhl návrh zejména vložky válce tak, aby motocykl mohl být používán pro závodní účely. Kromě návrhu vložky se práce zabývá návrhem jejího upnutí a obrobení. Cílem práce je upravit motocyklový válec tak, aby dosahoval požadovaných parametrů s ohledem na pásmo použitelnosti, chlazení motoru, odstupňování převodovky, životnosti motoru a na další omezující parametry.
Abstract in different language: This work deals with cylinder Jawa 50 in order to maximize of power characteristics. After technical details detection of the original cylinder was in motion the technical design of the cylinder liner to racing use of the motorcycle. Except the technical design deals this work with clamping and machining of the cylinder liner. Work output is the modification of the motorcycle cylinder in order to attainment of the power characteristics with respect to applicability band, motor cooling, gear setup, life time and other limiting parameters.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Hamberger.pdfPlný text práce3,14 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Hamberger.PDFPosudek vedoucího práce524,34 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP - Hamberger.PDFPosudek oponenta práce552,65 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Hamberger.PDFPrůběh obhajoby práce175,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28643

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.