Title: Funkční potraviny
Other Titles: Functional foods
Authors: Plíšková, Dana
Advisor: Svoboda Michal, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Aišmanová Alexandra, PhDr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28654
Keywords: funkční potraviny;živiny;vitamíny;racionální výživa;antioxidanty
Keywords in different language: funtional foods;nurients;vitamins;racional nutrition;antioxidants
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá funkčními potravinami. Cílem bakalářské práce je charakterizovat funkční potraviny. Bakalářská práce je rozdělená na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá historií funkčních potravin, obecnou charakteristikou, živinami obsaženými ve funkčních potravinách a ukázkou některých funkčních potravin. Praktická část demonstruje možnosti využití funkčních potravin v každodenním stravování. Návrh jídelníčku je sestaven na sedm dní podle zásad zdravé výživy se zařazením funkčních potravin
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the functional food. The aim of the bachelor thesis is to characterize the functional foods. The bachelor thesis is divided into two parts theoretical and practical. The theoretical part deals with the history of functional foods, general characteristics, the nutrients contained in the functional foods and example of some functional foods. The practical part demonstrates the possibility of using functional foods in everyday meals. The proposal is built on the diet seven days according to the principles of a healthy diet with the inclusion of functional foods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Pliskova.pdfPlný text práce1,95 MBAdobe PDFView/Open
Pliskova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce365,85 kBAdobe PDFView/Open
Pliskova - oponent.pdfPosudek oponenta práce352,33 kBAdobe PDFView/Open
Pliskova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce82,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28654

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.