Název: Funkční potraviny
Další názvy: Functional foods
Autoři: Plíšková, Dana
Vedoucí práce/školitel: Svoboda Michal, PhDr. Mgr. Ph.D.
Oponent: Aišmanová Alexandra, PhDr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28654
Klíčová slova: funkční potraviny;živiny;vitamíny;racionální výživa;antioxidanty
Klíčová slova v dalším jazyce: funtional foods;nurients;vitamins;racional nutrition;antioxidants
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá funkčními potravinami. Cílem bakalářské práce je charakterizovat funkční potraviny. Bakalářská práce je rozdělená na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá historií funkčních potravin, obecnou charakteristikou, živinami obsaženými ve funkčních potravinách a ukázkou některých funkčních potravin. Praktická část demonstruje možnosti využití funkčních potravin v každodenním stravování. Návrh jídelníčku je sestaven na sedm dní podle zásad zdravé výživy se zařazením funkčních potravin
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with the functional food. The aim of the bachelor thesis is to characterize the functional foods. The bachelor thesis is divided into two parts theoretical and practical. The theoretical part deals with the history of functional foods, general characteristics, the nutrients contained in the functional foods and example of some functional foods. The practical part demonstrates the possibility of using functional foods in everyday meals. The proposal is built on the diet seven days according to the principles of a healthy diet with the inclusion of functional foods.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Pliskova.pdfPlný text práce1,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pliskova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce365,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pliskova - oponent.pdfPosudek oponenta práce352,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pliskova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce82,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28654

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.