Title: Abstraktní keramická plastika
Other Titles: Abstract ceramic sculpture
Authors: Setvín, Petr
Advisor: Poláček Stanislav, MgA. Mgr.
Referee: Podlipský Rudolf, PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28666
Keywords: západní čechy;keramická hlína;plastika;abstrakce
Keywords in different language: west bohemia;ceramic clay;sculpture;abstraction
Abstract: Diplomová práce je rozdělena do tří základních částí. V praktické části jsem vytvořil 8 keramických plastik z toho jich je 7 volně stojících. Teoretická část se zabývá historickým vývojem keramické plastiky, přičemž nejpodrobněji se věnuji vývoji československé keramické plastiky v letech 1945-1989. Teorie je doplněná o reprezentativní vzorek umělců tvořících v Západních Čechách. V závěrečném didaktickém oddílu se věnuji aplikaci získaných poznatků ve výuce výtvarné výchovy.
Abstract in different language: This diploma thesis is divided into three main parts. For the practical part I created 8 ceramic sculptures, 7 of those as freestanding. In the theoretical part I deal with the historical development of ceramic sculptures with the most attention dedicated to the development of Czechoslovakian ceramic sculpture from 1945 to 1989. The theory is supplemented by a representative sample of artists that work in the West Bohemia. In the final didactic part I write about the application of my findings in Art lessons.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA_PRACE-SETVIN.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Setvin Petr_vedouci_Polacek_2017.pdfPosudek vedoucího práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Setvin Petr_oponent_Podlipsky_2017.pdfPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Setvin Petr_2017.pdfPrůběh obhajoby práce492,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28666

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.