Title: Transformace
Other Titles: Transformation
Authors: Vitoušová, Nikola
Advisor: Poláček Stanislav, MgA. Mgr.
Referee: Samberg Vargová Petra, MgA. M.Sc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28669
Keywords: transformace;figura;sprejování
Keywords in different language: transformation;figure;spraying
Abstract: Cílem diplomové práce bylo nakreslit několik obrazů. Soubor obrazů obsahuje 9 obrazů. Téma diplomové práce je Transformace. Námětem obrazů se stala lidská postava. Zabývám se člověkem, tím, jak se lišíme a co máme společného. Zabývám se pochopením vlastního bytí. Deformuju figuru, hledám společný základ pro nás všechny, zároveň poukazuji na naše odlišnosti. Zaznamenávám naši proměnu. Nechávám barvu mluvit. Jako techniku jsem si zvolila sprejování. Sprejuji na čtvrtky, o rozměrech 100 x 150 cm. Písemná část diplomové práce obsahuje myšlenku práce, vývoj práce, inspiraci.
Abstract in different language: The aim of the dissertation thesis was to draw several images. Set of images contains 9 images. The subject of the dissertation thesis is "Transformation". The human figure became the theme of the paintings. I deal with the person by how they are different and what we have in common. I deal with the understanding of our own being. I am deforming the figure, I'm looking for a common ground for all of us, at the same time I am pointing out our differences. I am picking up our transformation. Letting color speak. I have chosen spraying as a technique. Spray it on a sheet , with dimensions of 100 x 150 cm. Written part contains the idea of my work, the development and inspirations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP NV.pdfPlný text práce3,58 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Vitousova Nikola_vedouci_Polacek_2017.pdfPosudek vedoucího práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Vitousova Nikola_oponent_Samberg Vargova_2017.pdfPosudek oponenta práce1,97 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Vitousova Nikola_2017.pdfPrůběh obhajoby práce586,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28669

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.