Title: Nová náboženská hnutí současnosti- Kruh přátel Bruna Groeninga
Other Titles: New religious movement today - The Circle of Friends of Bruno Gröning
Authors: Štrausová, Jana
Advisor: Mildnerová, Kateřina
Referee: Zíková, Tereza
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2873
Keywords: nová religiozita;náboženská hnutí;duchovní léčitelství;Bruno Gröning;terénní výzkum;zúčastněné pozorování
Keywords in different language: new religiosity;religious movements;spiritual healing;Bruno Gröning;fieldwork;participant observation
Abstract: V dnešní době je fenomén nových náboženských hnutí velmi aktuální a tato bakalářská práce se zaměřuje na jeden z nich - hnutí v České republice doposud nepříliš známé - Kruh přátel Bruna Gröninga. Němec Bruno Gröning (1906 - 1959) proslul v padesátých letech 19. století díky jeho zázračným léčitelským schopnostem. Vystoupil s koncepcí jakési všudypřítomné a vše prostupující energie, kterou nazval Heilstrom. Dvacet let po jeho smrti, tedy v roce 1979, byl jednou z jeho následovnic, Grete Häuslerovou, založen Kruh přátel Bruna Gröninga. Záměrem této práce je zaprvé přiblížit život a učení Bruna Gröninga a zadruhé popsat náboženskou ideologii a praxi jeho následovníků.
Abstract in different language: As nowadays the phenomenon of the new religion movements is actual, this bachelor thesis focuses on one of not well known religious movement called Circle of the Bruno Grönings Friends. The Bruno Gröning (1906 ? 1959) a founder of german nationality was famous in the 1950´s in Germany for his special healing abilities. He was celebrated as a phenomenal healer and came with a conception of a special energy, called Heilstrom. In 1979, twenty years after his death the association following his heritage of the Godness flow or energy was founded by one of his devotees Grete Häusler. The main effort of this thesis is to approach the story of deceased Bruno Gröning, to explicate the basic philosophy of his creed and to describe his religious ideology and everyday religious activities of his followers associated in The Circle of the Friends under the guidance of a current leader Dieter Häusler.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jana_Strausova_2012.pdfPlný text práce9,17 MBAdobe PDFView/Open
Jana_Strausova.pdfPosudek vedoucího práce168,45 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Jana_Strausova.pdfPosudek oponenta práce168,45 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Jana_Strausova.pdfPrůběh obhajoby práce168,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2873

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.