Název: Nová náboženská hnutí současnosti- Kruh přátel Bruna Groeninga
Další názvy: New religious movement today - The Circle of Friends of Bruno Gröning
Autoři: Štrausová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Mildnerová, Kateřina
Oponent: Zíková, Tereza
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2873
Klíčová slova: nová religiozita;náboženská hnutí;duchovní léčitelství;Bruno Gröning;terénní výzkum;zúčastněné pozorování
Klíčová slova v dalším jazyce: new religiosity;religious movements;spiritual healing;Bruno Gröning;fieldwork;participant observation
Abstrakt: V dnešní době je fenomén nových náboženských hnutí velmi aktuální a tato bakalářská práce se zaměřuje na jeden z nich - hnutí v České republice doposud nepříliš známé - Kruh přátel Bruna Gröninga. Němec Bruno Gröning (1906 - 1959) proslul v padesátých letech 19. století díky jeho zázračným léčitelským schopnostem. Vystoupil s koncepcí jakési všudypřítomné a vše prostupující energie, kterou nazval Heilstrom. Dvacet let po jeho smrti, tedy v roce 1979, byl jednou z jeho následovnic, Grete Häuslerovou, založen Kruh přátel Bruna Gröninga. Záměrem této práce je zaprvé přiblížit život a učení Bruna Gröninga a zadruhé popsat náboženskou ideologii a praxi jeho následovníků.
Abstrakt v dalším jazyce: As nowadays the phenomenon of the new religion movements is actual, this bachelor thesis focuses on one of not well known religious movement called Circle of the Bruno Grönings Friends. The Bruno Gröning (1906 ? 1959) a founder of german nationality was famous in the 1950´s in Germany for his special healing abilities. He was celebrated as a phenomenal healer and came with a conception of a special energy, called Heilstrom. In 1979, twenty years after his death the association following his heritage of the Godness flow or energy was founded by one of his devotees Grete Häusler. The main effort of this thesis is to approach the story of deceased Bruno Gröning, to explicate the basic philosophy of his creed and to describe his religious ideology and everyday religious activities of his followers associated in The Circle of the Friends under the guidance of a current leader Dieter Häusler.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Jana_Strausova_2012.pdfPlný text práce9,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jana_Strausova.pdfPosudek vedoucího práce168,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Jana_Strausova.pdfPosudek oponenta práce168,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).Jana_Strausova.pdfPrůběh obhajoby práce168,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2873

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.