Název: Experimentální měření na vzduchovém tunelu pro výzkum axiálních těles
Další názvy: Experimental measurement of the axial exhaust hood with use of an air wind tunnel
Autoři: Tupý, David
Vedoucí práce/školitel: Uruba Václav, Prof. Ing. CSc.
Oponent: Sedlák Kamil, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28736
Klíčová slova: experimentální měření;axiální výstupní těleso;aerodynamický tunel;měřicí aparatura;nejistota měření;ztrátový součinitel
Klíčová slova v dalším jazyce: experimental measurement;axial exhaust hood;wind tunnel;measuring equipment;uncertainty of measurement;loss coefficient
Abstrakt: Tato práce se věnuje experimentálnímu měření ztrátového součinitele výstupního axiálního tělesa. Měření je prováděno na aerodynamickém tunelu. První část práce se zabývá teorií difuzorů. Dále je popsána metodika měření ztrátového součinitele a měřicí aparatura s ohledem na nejistoty měření. Rozebrány jsou potřebné vztahy pro vyhodnocení primárních dat. Na závěr jsou uvedeny výsledky získané experimentálním měřením.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with experimental measurement of an axial exhaust hood loss coefficient. Measurement is conducted in a wind tunnel. The first part is focused on theoretical aspects of diffusers. Further in the thesis, methods of measurement of the loss coefficient and the measuring equipment are described with respect to measuring uncertainties. Relations needed for an evaluation of primary data are analysed. The results obtained from the experimental measurement are stated in the final part of the thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Tupy_David_elektronicka_podoba.pdfPlný text práce4,83 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni BP Tupy-doc01470720170622154448.pdfPosudek vedoucího práce337,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP Tupy-doc01471820170622155652.pdfPosudek oponenta práce846,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby BP Tupy-doc01485420170628090012.pdfPrůběh obhajoby práce180,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28736

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.