Název: Mimické projevy primátů a homologie s mimickými projevy člověka
Další názvy: Facial primate expressions and homology with facial human expressions
Autoři: Baborská, Denisa
Vedoucí práce/školitel: Blažek, Vladimír
Oponent: Vančata, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2874
Klíčová slova: mimika;homologie;primáti;sociální organizace;nonverbální komunikace;mimické svaly;mezikulturní výzkumy
Klíčová slova v dalším jazyce: facial expression;homology;primates;social organization;nonverbal communication;facial musculature;cross-cultural explorations
Abstrakt: Cílem mé práce bylo odhalit homologickou souvislost mezi mimickými projevy primátů, především lidoopů, a člověka. Mimické projevy tvoří podstatnou součást neverbální komunikace. Jejich podobu a význam ovlivňují biologické, ekologické, sociální a kulturní faktory. Počátek studia mimických výrazů spadá do poloviny devatenáctého století. Je spjat se jménem Charlese Darwina, jenž provedl první systematický popis mimických projevů subhumánních primátů a člověka. K rozvoji studia výrazně přispěl Paul Ekman svými rozsáhlými mezikulturními výzkumy v sedmdesátých letech dvacátého století. Do dnešních dnů byl objeven určitý počet výrazů, mezi nimiž byla s vysokou pravděpodobností potvrzena homologická spojitost. Některé další výrazy jsou také považovány za homologické, důkazy potvrzující tento předpoklad však stále chybí.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the thesis was a reconstruction of the homology between facial movements of anthropoid primates and human. Facial expressions are complex components of nonverbal communication. They are influenced by biological, ecological, social and cultural factors. The study of facial expressions has been made since the middle of the nineteenth century. The first person who introduced a systematic description of facial primate expressions and facial human expressions was Charles Darwin. Paul Ekman made cross-cultural explorations in many countries in the seventieth of the twentieth century. There are some homologous facial expressions with a high degree of consensus between them. Other kinds of expressions can be homologous but there is no evidence of homology between them.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
F08B0004P_BP.pdfPlný text práce1,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Denisa_Baborska.pdfPosudek vedoucího práce122,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Denisa_Baborska.pdfPosudek oponenta práce122,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).Denisa_Baborska.pdfPrůběh obhajoby práce122,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2874

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.