Název: Netradiční pohybové odpoledne pro děti mladšího školního věku
Další názvy: Non-traditional movement afternoons for school children
Autoři: Petržilková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
Oponent: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28741
Klíčová slova: mladší školní věk;pohybové hry;sportovní akce;děti;volný čas
Klíčová slova v dalším jazyce: primary school children;movement games;sport day;free time
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá přípravou a realizací sportovního dne. Cílem bylo naplánovat a zrealizovat netradiční pohybové odpoledne pro děti v mladším školním věku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části je charakterizován mladší školní věk a jeho bio-psycho-sociální zákonitosti, význam pohybové aktivity a její vliv na zdravý životní styl. Jako výchozí prostředek jsou uvedeny jednotlivé metodiky nácviků pohybových dovedností. V druhé části práce je vypracována studie proveditelnosti, popsána příprava, program, průběh a vyhodnocení celého projektu, a také rady sloužící jako návod pro pořádání dalšího Netradičního trojboje.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with preparation and realization of a sporting day. The primary aim was to plan and put in practice unconventional and active afternoon for children attending elementary school. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The first section defines an elementary school age in relation with its biological, psychological and social connection, furthermore the purpose of a locomotion activity and its impact on a healthy lifestyle is described. As an initial device there are introduced particular approaches of practicing of locomotion skills. The second part covers in detail feasibility study, description of the realization process, ongoing program and progress itself; and moreover, the overall evaluation of the whole project is presented in this section so as the useful instructions for organizing the next Unconventional triathlon.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_PETRZILKOVA_TEREZA.pdfPlný text práce2,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petrzilkova T. - VP.pdfPosudek vedoucího práce182,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petrzilkova T. - OP.pdfPosudek oponenta práce119,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petrzilkova T..pdfPrůběh obhajoby práce78,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28741

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.