Title: Drákula - skutečnost, pověst a jeho obraz v literatuře a filmu
Other Titles: Dracula - reality, myth and his reflex in literature and movies
Authors: Forbelská, Nikola
Advisor: Sokol, Petr
Referee: Budil, Ivo
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2875
Keywords: Vlad Tepes;Transylvánie;Bram Stoker;drákula;vampyrismus;literatura;film
Keywords in different language: Vlad Tepes;Transylvania;Bram Stoker;dracula;vampirism;literature;film
Abstract: Práce je zaměřena na postavu Drákuly. První část popisuje reálnou postavu Vlada III. Tepese. Zkoumá jeho život od narození po smrt, typ jeho vlády a popisuje historii středověkého Rumunska. Druhá část je o Drákulovi. Tato část je rozdělena do dvou hlavních kapitol. První odráží Drákulu v literatuře a druhá ve filmu. Třetí část je porovnání obou postav. Cílem je zjistit, zda je možné, aby postava historického Vlada III. Tepes byla vzorem pro příběh o hraběti Drákulovi.
Abstract in different language: This work is focused on the character of Dracula. The first part relates the real figure of Vlad III. Tepes. It describes his life from the birth to the death, his type of reign and also it describes the history of Romania in the Middle Ages. The second part is about the legend of Dracula. This part is divided into two main chapters. The first reflected Dracula in the literature and the second in the movies.The third part is a comparison of the legend of Dracula with the real figureof Vlad III. Tepes. It aims is to clarify the relation between the both figures and to find out if is possible that Vlad was the model for Dracula the vampire.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska Prace.pdfPlný text práce27,29 MBAdobe PDFView/Open
Nikola_Forbelska.pdfPosudek vedoucího práce153,79 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Nikola_Forbelska.pdfPosudek oponenta práce153,79 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Nikola_Forbelska.pdfPrůběh obhajoby práce153,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2875

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.