Název: Výroba netradičních náčiní a jejich využití ke cvičení v mateřské škole
Další názvy: Creating nontraditional apparatuses and their use in exercises in kindergarten
Autoři: Zimčíková, Terezie
Vedoucí práce/školitel: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Oponent: Šrámková Petra, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28754
Klíčová slova: pohyb;předškolní věk;cvičení v mš;netradiční náčiní;cvičení s náčiním;výroba náčiní
Klíčová slova v dalším jazyce: movement;preschool age;exercise in kindergarten;nontraditional apparatuses;exercises with apparatuses;creating apparatuses
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na cvičení dětí v mateřské škole s využitím netradičních náčiní. Zabývá se výrobou čtyř náčiní, dále návrhy a realizací pohybových aktivit s nimi a nakonec zhodnocením úspěšnosti využívání těchto pomůcek. Práce také obsahuje základní informace o předškolním věku, významu pohybu pro děti, pohybových aktivitách v mateřské škole a samozřejmě o cvičení s náčiním. Bakalářská práce je vytvořena tak, aby sloužila učitelkám mateřských škol jako inspirace v oblasti tělesné výchovy.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the exercises for preschool age children with use of nontraditional apparatuses. The practical part of this thesis describes procedure of making four apparatuses. In addition to that this part contains both the suggestions of physical activities using the nontraditional apparatuses and evaluating the success of the use of them in the kindergarten. This thesis also includes basic information about preschool age children, the importance of movement and movement activities in kindergarten. The main target of the thesis is to inspire the kindergarten teachers in physical education of preschool children.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Zimcikova.pdfPlný text práce5,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zimcikova T. - VP.pdfPosudek vedoucího práce162,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zimcikova T. - OP.pdfPosudek oponenta práce191,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zimcikova T..pdfPrůběh obhajoby práce58,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28754

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.