Title: Výroba netradičních náčiní a jejich využití ke cvičení v mateřské škole
Other Titles: Creating nontraditional apparatuses and their use in exercises in kindergarten
Authors: Zimčíková, Terezie
Advisor: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Referee: Šrámková Petra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28754
Keywords: pohyb;předškolní věk;cvičení v mš;netradiční náčiní;cvičení s náčiním;výroba náčiní
Keywords in different language: movement;preschool age;exercise in kindergarten;nontraditional apparatuses;exercises with apparatuses;creating apparatuses
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na cvičení dětí v mateřské škole s využitím netradičních náčiní. Zabývá se výrobou čtyř náčiní, dále návrhy a realizací pohybových aktivit s nimi a nakonec zhodnocením úspěšnosti využívání těchto pomůcek. Práce také obsahuje základní informace o předškolním věku, významu pohybu pro děti, pohybových aktivitách v mateřské škole a samozřejmě o cvičení s náčiním. Bakalářská práce je vytvořena tak, aby sloužila učitelkám mateřských škol jako inspirace v oblasti tělesné výchovy.
Abstract in different language: This thesis deals with the exercises for preschool age children with use of nontraditional apparatuses. The practical part of this thesis describes procedure of making four apparatuses. In addition to that this part contains both the suggestions of physical activities using the nontraditional apparatuses and evaluating the success of the use of them in the kindergarten. This thesis also includes basic information about preschool age children, the importance of movement and movement activities in kindergarten. The main target of the thesis is to inspire the kindergarten teachers in physical education of preschool children.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Zimcikova.pdfPlný text práce5,39 MBAdobe PDFView/Open
Zimcikova T. - VP.pdfPosudek vedoucího práce162,98 kBAdobe PDFView/Open
Zimcikova T. - OP.pdfPosudek oponenta práce191,04 kBAdobe PDFView/Open
Zimcikova T..pdfPrůběh obhajoby práce58,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28754

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.