Název: Porovnání úrovně motoriky žáků sportovních a nesportovních tříd druhého stupně ZŠ v Plzni
Další názvy: Comparison of the level of motorics of pupils from sports and non-sporting classes of second grade of elementary school
Autoři: Kolena, Stanislav
Vedoucí práce/školitel: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Oponent: Čepička Ladislav, Doc. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28756
Klíčová slova: motorická schopnost;testování;starší školní věk;bruininks-oseretsky test of motor proficiency
Klíčová slova v dalším jazyce: motor ability;testing;older school age;bruininks-oseretsky test of motor proficiency
Abstrakt: Bakalářská práce nese název Porovnání úrovně motoriky chlapců sportovních a nesportovních tříd druhého stupně ZŠ. V teoretické části práce jsem se zabýval charakteristikou motorických schopností a charakteristikou staršího školního věku. Dále obsahem testové baterie Bruininks Oseretsky Test of Motor Proficiency 2 (zkrácená verze). Praktická část práce obsahuje testování vybraných chlapců, zpracování a vyhodnocení testů. Výsledkem práce bylo potvrzení předpokládané hypotézy.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is named Comparison of boys' motor level in sports and non-sporting classes in the second grade of elementary school. In the theoretical part I was dealing with characteristics of motor abilities and older- school -aged pupils as well as with the test battery Bruininks - Oseretsky Test of Motor Proficiency - 2 (short version). The practical part includes testing of selected boys as well as processing and evaluation of the tests. The result of the testing was confirmation of the expected hypothesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Kolena.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kolena.pdfPrůběh obhajoby práce62,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kolena - VP.pdfPosudek vedoucího práce200,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kolena - OP.pdfPosudek oponenta práce169,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28756

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.