Název: Život a dílo Williama Robertsona Smithe
Další názvy: The Life and Work of William Robertson Smith
Autoři: Halounová, Patricie
Vedoucí práce/školitel: Budil, Ivo
Oponent: Velkoborská, Kamila
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2876
Klíčová slova: totemismus;antropologie;sociologie náboženství;semitologie;Bible
Klíčová slova v dalším jazyce: totemism;anthropology;semitologie;sociology of religion;Bible
Abstrakt: Ve své bakalářské práci bych se chtěla zaměřit na osobnost skotského teologa a semitologa Williama Robertsona Smithe (1846-1849), který svým inovativním přístupem k mnohým vědním disciplínám ovlivnil počátky formování moderní antropologie, starozákonní studie, vědu o islámu, ale i sociologizaci náboženství. Navazovali na něj takoví myslitelé jako například James George Frazer nebo slavný Émile Durkheim.
Abstrakt v dalším jazyce: In the history of nineteenth century religious thought, William Robertson Smith occupies an important position. He was a writer, who more than any other, stimulated the theories of religion and anthropology advanced by Frazer, Durkheim and Freud. My aim was to describe Smith's life and characterize his published works include The Old Testament in the Jewish Church (1881); The Prophets of Israel (1882) and The Religion of the Semites.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_HalounovaP.pdfPlný text práce554,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Patricie_Halounova.pdfPosudek vedoucího práce97,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Patricie_Halounova.pdfPosudek oponenta práce97,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).Patricie_Halounova.pdfPrůběh obhajoby práce97,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2876

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.