Title: Život a dílo Williama Robertsona Smithe
Other Titles: The Life and Work of William Robertson Smith
Authors: Halounová, Patricie
Advisor: Budil, Ivo
Referee: Velkoborská, Kamila
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2876
Keywords: totemismus;antropologie;sociologie náboženství;semitologie;Bible
Keywords in different language: totemism;anthropology;semitologie;sociology of religion;Bible
Abstract: Ve své bakalářské práci bych se chtěla zaměřit na osobnost skotského teologa a semitologa Williama Robertsona Smithe (1846-1849), který svým inovativním přístupem k mnohým vědním disciplínám ovlivnil počátky formování moderní antropologie, starozákonní studie, vědu o islámu, ale i sociologizaci náboženství. Navazovali na něj takoví myslitelé jako například James George Frazer nebo slavný Émile Durkheim.
Abstract in different language: In the history of nineteenth century religious thought, William Robertson Smith occupies an important position. He was a writer, who more than any other, stimulated the theories of religion and anthropology advanced by Frazer, Durkheim and Freud. My aim was to describe Smith's life and characterize his published works include The Old Testament in the Jewish Church (1881); The Prophets of Israel (1882) and The Religion of the Semites.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_HalounovaP.pdfPlný text práce554,35 kBAdobe PDFView/Open
Patricie_Halounova.pdfPosudek vedoucího práce97,38 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Patricie_Halounova.pdfPosudek oponenta práce97,38 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Patricie_Halounova.pdfPrůběh obhajoby práce97,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2876

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.