Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVyoralová, Tereza
dc.contributor.refereeAdamová Karolina, Prof. JUDr. PhDr. DSc.
dc.contributor.refereeLojek Antonín, JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-13
dc.date.accessioned2018-01-15T15:10:40Z
dc.date.available2015-12-15
dc.date.available2018-01-15T15:10:40Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2015-12-16
dc.identifier68694
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28779
dc.description.abstractPředložená práce se věnuje právu směnečnému v českých zemích a postihuje pojem směnky (cambium, Wechsel) v jejich proměnách. Po popsání kořenů směnečného práva se zaměřuje na směnečné řády z 18. století (roku 1763) a 19. století (rok 1850), analyzuje tedy směnečné právo pozitivní.cs
dc.format123 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsměnečné právocs
dc.subjectsměnkycs
dc.subjectvývoj směnečného práva v českých zemíchcs
dc.subjectsměnečné řádycs
dc.titleSměnečné právo a soudnictví v 18. a 19. stoletícs
dc.title.alternativeExchange law and justice in the 18th and 19th centuriesen
dc.typerigorózní prácecs
dc.thesis.degree-nameJUDr.cs
dc.thesis.degree-levelRigoróznícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe present work is devoted to the exchange law in the Czech lands and affects the concept of the bill (cambium, Wechsel) in their transformations. After describing the roots exchange law aims to bill orders of the 18th century (1763) and 19th century (year 1850), analyzes therefore positive exchange law.en
dc.subject.translatedlaw of exchangeen
dc.subject.translatedpromissory notesen
dc.subject.translatedbills of exchange development rights in the czech landsen
dc.subject.translatedthe bill ordersen
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RP - Vyoralova Tereza.pdfPlný text práce719,01 kBAdobe PDFView/Open
OP - Vyoralova.pdfPosudek oponenta práce84,62 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Vyoralova.pdfPrůběh obhajoby práce41,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28779

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.