Title: Daň z přidané hodnoty a přenesená daň pod vlivem práva EU
Other Titles: Value added tax and reverse charge under the influence of EU law
Authors: Krupičková, Lucie
Advisor: Bárková Dana, Ing. Mgr. Ph.D.
Referee: Nocar Josef, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28783
Keywords: dph;přenesená daňová povinnost;daňové podvody;evropská unie;česká republika;slovenská republika
Keywords in different language: vat;reverse charge;tax fraud;european union;czech republic;slovakia
Abstract: Práce se zabývá tématikou daní z přidané hodnoty, daní přenesenou a také souvisejícím vlivem práva Evropské unie. Práce popisuje daňový systém a vysvětluje, jak funguje DPH a přenesená daň v České republice i na Slovensku a následně porovnává DPH mezi oběma státy. Práce též do jisté míry hodnotí, co přinesla harmonizace daní. Kapitola o daňových podvodech se zaobírá bojem proti daňovým podvodům a způsoby, jak je eliminovat.
Abstract in different language: The thesis is about value added tax, reverse charge and the impact of European Union law on tax system. In thesis there is tax system, how VAT and reverse charge in Czech Republic works and what tax harmonization brought. The thesis is also about VAT in Slovakia, because of comparison Czech and Slovak VAT. The chapter about tax fraud is about how to fight with tax fraud and how to eliminate them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Krupickova (rijen).pdfPlný text práce2,08 MBAdobe PDFView/Open
posudek v.p. Krupickova.pdfPosudek vedoucího práce148,5 kBAdobe PDFView/Open
posudek op. Krupickova.pdfPosudek oponenta práce137,34 kBAdobe PDFView/Open
prubeh ob. Krupickova.pdfPrůběh obhajoby práce96,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28783

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.