Název: Franz Boas a jeho vliv na formování americké antropologie
Další názvy: Franz Boas and his influence on formation of American anthropology
Autoři: Hraběta, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Budil, Ivo
Oponent: Tošner, Michal
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2879
Klíčová slova: Franz Boas;historický partikularismus;kulturní relativismus;vědy nomotetické a idiografické;four-field antropologie;kulturní antropologie;fyzická antropologie;lingvistická antropologie;Madison Grant;Spojené státy americké;vědecký rasismus;eugenika;Darwinova evoluční teorie
Klíčová slova v dalším jazyce: Franz Boas;historical particularism;cultural relativism;nomothetic and idiographic sciences;four-field anthropology;cultural anthropology;physic anthropology;linguistic anthropology;Madison Grant;the United States of America;scientific racism;eugenics;Darwin´s theory of evolution
Abstrakt: Cílem této práce je zhodnotit vliv Franze Boase na formování americké antropologie. Uvádí, jaké intelektuální vlivy Boase formovaly, jaké bylo prostředí ve Spojených státech amerických v době jeho tamějšího působení a čím obohatil americkou a světovou antropologii. Boasův vliv je rovněž demonstrován na příkladech jeho četných žáků.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to evaluate the influence of Franz Boas on formation of American anthropology. It presented what intellectual influences formed Franz Boas, what milieu was in the United States of America in the time of his working there and how he has enriched American and world anthropology. The Boas's influence is also demonstrated on the examples of his numerous students.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Franz Boas a jeho vliv na formovani americke antropologie.pdfPlný text práce928,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_Miroslav_Hrabeta.pdfPosudek vedoucího práce154,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).BP_Miroslav_Hrabeta.pdfPosudek oponenta práce154,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).BP_Miroslav_Hrabeta.pdfPrůběh obhajoby práce154,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2879

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.