Title: 3D scanner založený na multikamerovém systému
Other Titles: 3D Scanner based on Multicamera System
Authors: Juřík, Martin
Advisor: Kropík Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Mach František, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28805
Keywords: rekonstrukce modelu objektu;3d scanner;stereo vize;klíčové body;java;raspberrypi;kamera
Keywords in different language: model reconstruction;3d scanner;stereo vision;points of interest;java;raspberrypi;camera
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na konverzi fotografií v trojrozměrný model objektu. První část se zabývá teorií, jak lze této konverze docílit. Na tuto část navazuje popis praktické realizace. Pro tyto účely bylo vytvořeno zařízení, které snímky pořídí v totožný okamžik. Zároveň byly vytvořeny programy, které zařízení ovládají a které tvoří rozhraní pro snadnou komunikaci uživatele se scannerem.
Abstract in different language: This master thesis is focused on reconstruction of 3D model from several photos. First part describes theory which was used in building final device. This work connects the worlds of hardware and software. Both parts were covered in creating this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JurikMartin_DiplomovaPrace.pdfPlný text práce3,16 MBAdobe PDFView/Open
070768_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce264,47 kBAdobe PDFView/Open
070768_oponent.pdfPosudek oponenta práce507,55 kBAdobe PDFView/Open
070768_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce138,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28805

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.