Název: Lidová architektura v Rabštejně nad Střelou a okolí
Další názvy: Vernacular architecture in Rabštejn nad Střelou and its environs
Autoři: Korolová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Woitsch, Jiří
Oponent: Bahenský, František
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2881
Klíčová slova: lidové stavitelství;lidová architektura;městská památková zóna;památková péče;terénní výzkum
Klíčová slova v dalším jazyce: folk engineering;folk architecture;urban conservation zone;care of historical monuments;field research
Abstrakt: Rabštejn nad Střelou patří mezi nejmenší městečka ve střední Evropě a jeho historické jádro bylo roku 1992 prohlášeno za městskou památkovou zónu. Tato bakalářská práce se bude v první teoretické části věnovat lidové architektuře tohoto městečka a jejímu začlenění do regionální typologie. Dále pak na historický vývoj lidové stavební kultury této oblasti od středověku do 20. století a historii města samotnou. V další části práce bude zmíněna nejen památková péče, ale především ochrana památek lidového stavitelství severního Plzeňska a seznam památkově chráněných domů v Rabštejně. Druhá část se bude věnovat samotnému terénnímu výzkumu, který byl založen na kvalitativním výzkumu, a je pro tuto práci stěžejním.
Abstrakt v dalším jazyce: Rabštejn nad Střelou is one of the smallest towns in Central Europe and historical center was declared in 1992 as an urban conservation zone.The first part of this bachelor thesis is concerned with town's folk architecture and its integration into the regional typology. Furthermore, it inspects the historical development of folk culture of the construction area from the Middle Ages to the 20th century and the history of the town itself. The next section of the thesis will also mention conservation, but also the protection of monuments of folk architecture of the North Pilsen and the list of registered protected houses in Rabštejn. The second part focuses on field research which is based on a qualitative research and is central to this bachelor thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jana_Korolova_Bakalarska_prace.pdfPlný text práce8,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jana_Korolova.pdfPosudek vedoucího práce155,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Jana_Korolova.pdfPosudek oponenta práce155,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).Jana_Korolova.pdfPrůběh obhajoby práce155,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2881

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.