Title: Měření účinnosti drážních vozidel elektrické trakce
Other Titles: Measurement of efficiency on electric traction vehicles
Authors: Vaidiš, Robin
Advisor: Škubal Jaroslav, Ing. Ph.D.
Referee: Pittermann Martin, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28812
Keywords: účinnost;lokomotiva;elektrické ztráty;trakční charakteristiky;charakteristiky edb
Keywords in different language: efficiency;locomotive;electrical losses;traction characteristics;edb characteristics
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na zjištění účinnosti lokomotivy. Nejprve jsou v práci popsány hlavní elektrické celky lokomotiv z hlediska elektrických ztrát. Dále je v práci popsáno měření trakčních charakteristik lokomotivy a z naměřených hodnot jsou vypočítané elektrické ztráty a účinnost lokomotivy.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the locomotive efficiency. First, the main electrical parts of the locomotive are described in terms of electrical losses. Next, the traction characteristics measurement of the locomotive is described and finally the electric losses and locomotive efficiency are calculated from the measured values.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vaidis.pdfPlný text práce5,7 MBAdobe PDFView/Open
070775_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce310,14 kBAdobe PDFView/Open
070775_oponent.pdfPosudek oponenta práce417,61 kBAdobe PDFView/Open
070775_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce174,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28812

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.