Název: Pohádkové syžety ve hrách Divadla Járy Cimrmana
Další názvy: Types of the folktale in the plays of Divadlo Járy Cimrmana
Autoři: Müllerová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Ulrychová, Marta
Oponent: Woitsch, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2882
Klíčová slova: pohádka;syžet;Jára Cimrman;divadlo;folklór
Klíčová slova v dalším jazyce: fairytale;sujet;Jára Cimrman;theatre;folklore
Abstrakt: Pohádky jsou jedním z žánrů folklóru. Jejich studium je značně rozsáhlé a sahá daleko do minulosti. Mnoho lidí se je pokoušelo sbírat a někteří z nich se pokusili vytvořit systém, jak je studovat a komparovat. Pro účely této práce byl použit Aarne - Thomposnův katalog, s jehož pomocí byly analyzovány pohádkové syžety užité ve hrách Divadla Járy Cimrmmana a to proto, aby se zjistilo, zda je tento vhodný pro náš kulturní areál. Divadlo Járy Cimrmana bylo zvoleno pro jedinečnost svého publika, smyslu pro humor a množtví užitých pohádek.
Abstrakt v dalším jazyce: Fairytales are one of the genres of folklore. Their studying is very old and very large. There were many people who tried to collect them and some of those tried to make special system how to study and compare them. In this thesis was used system of Antti Aarne and Stith Thompson to analyse fairytales used in plays of Theatre of Jára Cimrman. It has been done to find out whether this system is acurate for our cultural area. Theatre was choosed for its uniqueness of audience, sence of humour and amount of type of fairytales.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Mullerova_2012.pdfPlný text práce573,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jana_Mullerova.pdfPosudek vedoucího práce186,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Jana_Mullerova.pdfPosudek oponenta práce186,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).Jana_Mullerova.pdfPrůběh obhajoby práce186,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2882

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.