Title: Využití aplikací ke zlepšení poslechových dovedností studentů angličtiny
Other Titles: Using apps to improve English learners' listening skills
Authors: Krumlová, Michaela
Advisor: Klečková Gabriela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28829
Keywords: mobilní zařízení;mobilní výuka;učení;mall;poslech
Keywords in different language: mobile devices;mobile learning;teaching;mall;listening
Abstract: Práce se zabývá tématem Využití aplikací ke zlepšení poslechových dovedností studentů angličtiny se zaměřením na mobilní zařízení. Popisuje teorii v oblasti využití mobilních zařízení pro výuku jazyka (MALL), výuku poslechových dovedností, metakognici a vzdělávací teorii založenou na hrách. Tato teorie je aplikována v rámci experimentu a diskutována ve výsledcích této práce. Výzkumná část práce je založena na dvou dotaznících a vlastním experimentu založeném na třech mobilních aplikací pro výuku angličtiny zaměřených na rozvoj poslechových dovedností. První dotazník sbírá informace o názorech studentů v oblasti použití mobilních zařízení pro výuku, druhý dotazník je zaměřený na vyhodnocení zvolených aplikací. Analýza výsledků je provedena s využitím několika hypotéz a výzkumných otázek, jejichž důsledky jsou diskutovány v závěrech a doporučeních této práce. Na závěr jsou diskutována omezení provedeného výzkumu a navržena témata do další výzkum.
Abstract in different language: The thesis explores the topic of Using apps to improve English learners' listening skills with focus on mobile devices. It summarizes theory related to MALL (Mobile-Assisted Language Learning), teaching listening, metacognition and game-based learning theory. Furthermore this theory is applied during an experiment and discussed in results of this thesis. The research part of this thesis is based on two surveys and the experiment related to application of three mobile apps during English classes. First survey covers the students' opinions related to MALL and the second survey is focused on evaluation of proposed apps. Analysis of those results is divided into several hypothesis and research questions that are connected into final thoughts and implications. In addition, the limitations of this thesis are covered and some suggestions are offered for the future research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Krumlova.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
Krumlova pos Klec ved.pdfPosudek vedoucího práce517,58 kBAdobe PDFView/Open
Krumlova pos Hurt opon.pdfPosudek oponenta práce904,31 kBAdobe PDFView/Open
Krumlova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce418,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28829

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.