Title: Přínos různých typů vizuálních materiálů v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ
Other Titles: The Value of Different Types of Images in English Language Classes for Teenagers
Authors: Křížová, Lucie
Advisor: Klečková Gabriela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28832
Keywords: výuka angličtiny;jazykové učebnice;obrazové materiály;ilustrace
Keywords in different language: teaching english;language textbooks;pictorial materials;illustrations
Abstract: Tato práce se zabývá obrazovým materiálem v učebnicích anglického jazyka pro žáky 2. stupně ZŠ. Pozornost je věnována zejména zkoumání názorů žáků na vizuální stránku učebnic. Teoretická část obsahuje poznatky předchozích výzkumů týkajících se obrazových materiálů ve vyučování. V praktické části je popsán kvalitativní výzkum. Ten byl realizován pomocí rozhovorů se žáky šestého ročníku ZŠ. Cílem výzkumu bylo prozkoumat případné rozdíly ve vnímání jednotlivých typů obrazových materiálů. Dále bylo cílem ověřit, zda je vizuální stránka učebnic vhodná pro věkovou kategorii, které jsou učebnice určeny. Závěry výzkumu ukazují, že žáci šestého ročníku preferují učebnice s velkým množstvím fotografií, a naznačují tedy, že tento typ obrazových materiálů je pro danou věkovou kategorii velmi vhodný. Zjištění rovněž vypovídají o tom, že je užitečné učit se podle učebnice, která obsahuje pestrou škálu obrazových materiálů, a to pokud jde o typy obrázků ale také jejich náplň a témata.
Abstract in different language: The thesis is concerned with pictorial materials appearing in English language textbooks for teenagers. In particular, attention is devoted to the exploration of teenage learners' opinions regarding the visual aspect of language textbooks. Theoretical background covers information about previous research conducted in the field of pictorial materials in education. The subsequent part contains a description of the qualitative research. The research was conducted by the means of interviews with sixth-grade students. Its objectives were to establish potential differences in the perception of individual types of images. Moreover, the research strove to verify the appropriateness of the visual aspect of textbooks for the age group the textbooks are intended for. The research results indicate that teenage learners value textbooks with high numbers of photographs, hinting at considerable suitability of photographs for the age group in question. Furthermore, the findings also imply that it is beneficial to learn from a textbook which contains a variety in terms of types of images and image content.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krizova_Lucie_Diplomova_prace.pdfPlný text práce769,07 kBAdobe PDFView/Open
Krizova pos ved.pdfPosudek vedoucího práce568,7 kBAdobe PDFView/Open
Krizova pos opon.pdfPosudek oponenta práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Krizova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce377,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28832

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.