Title: "Přímka patří člověku, křivka bohu."/A. Gaudí
Other Titles: "The line belongs to the person, curve God."/ A. Gaudí
Authors: Haufová, Barbora
Advisor: Vogel Petr, Doc. M.A.
Referee: Nepasická Lucie, Mgr. art.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28862
Keywords: strom;energie stromů;sklo;skleněná vlákna;automatická kresba
Keywords in different language: tree;energy of a tree;glass;fiberglass;automatic drawing
Abstract: Práce je inspirována energiemi stromů. Skleněné objekty vycházející z automatické kresby vzniklé na základě určitého druhu meditace v přítomnosti stromu. Někdy je použita celá kresba, jen v menším měřítku, jindy je z kresby vybrán pouze detail. Vzniklé objekty nejsou přesným přenesením kresby do skla, ale slouží především inspiračně. Díky tomu mají skleněné energie stromů živost, lehkost a nespoutanost. Během práce se sklem se objekty dotvarovaly a získaly tak konečnou podobu. Samotné vytahování a ohýbání skla byl další druh určité meditace. Objekty mají diváka navést a poodhalit jedno z mnoha vnímání těchto vibrací. Poukázat na tento prastarý přírodní jev, který bývá poslední dobou opomíjen. Jsme tvořeni přírodou, stále nás přitahuje, nabízí nám vše, co potřebujeme, učí nás, odpovídá na otázky.Tímto vším byla práce doprovázena a je protkána. Pro všímavého diváka netřeba dlouhého vysvětlování. Stačí se zahledět a ponořit do křivek a záhybů objektů a najít si své vysvětlení, porozumění. Objekty nikoho nenutí a nestrhávají na sebe pozornost. Nechávají možnost pozorovateli objevit jejich kouzlo a smysl.
Abstract in different language: My dissertation is inspired by a tree energy. The glass objects are based on a subconscious drawings, which were created in a certain phase of meditation beneath the threes. Sometimes I have used the entire drawing - only downscaled, sometimes just a detail. The objects that I have created are not supposed to be exactly the same as the drawings. The drawings were just a great inspiration to create the objects. This is why these objects are so 'alive and unrestrained'. The final shape has taken place during the glass crafting. The glass bending and shaping itself became a certain type of meditation. The objects shall guide the observer to feel these vibrations of energy, to reveal this ancient phenomenon, which is almost forgotten in these days. We are creations of nature, which is constantly attaching us, offering us everything we truly need, teaches us and answering our questions. This is the principle of my work. There is no need of further explanation for a thoughtful observant. The observant is supposed to take a deep look into the curves and shades to search for an explanation and understanding. The objects are not supposed to draw attention. They are made to reveal the magic to anyone who wants them to.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace BcA. Barbora Haufova.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
HAUFOVA_V.pdfPosudek vedoucího práce138,06 kBAdobe PDFView/Open
HAUFOVA_O.pdfPosudek oponenta práce370,5 kBAdobe PDFView/Open
HAUFOVA.pdfPrůběh obhajoby práce416,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28862

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.